04 juni 2007

Lösskäggens parti

Förklädd sverigedemokratLinus Bylund, SD Stockholm, är alltjämt partiets clown. När han vid RÅ 2007 lät välja sig till valberedningen i SD Riks gjorde han detta under namnet "Linux Byrlind", och när han bloggar på den i praktiken officiella partibloggen sdblogg.se gör han detta fortfarande under pseudonymen "Den förbannade sverigedemokraten".

SD - uppenbarligen lösskäggens och de mörka glasögonens parti.

Idag kommenterar Bylund TV4:s nyhetsrapportering av kanalens senaste partisympatimätning. TV4 är visserligen en vänstervriden kanal och dess rapportering av Sverigedemokraterna är därför som bäst tendentiös. Men det blir SD som får stå där med skammen när Bylund på fullt allvar jämför TV4 med Sovjetunionen vid höjden av Stalins skräckvälde. Någon måtta får det ändå vara på indignationen!