12 juni 2007

Frihetens klocka slår i Nykvarn

Fullmäktigeledamoten Anders Berglund (sd) skriver i SD-Kurirens nätupplaga idag om sin första stora framgång i kommunfullmäktige i Nykvarn. Han har med stöd av (s), (m), (nd) och (fp) lyckats få kommunfullmäktige i Nykvarn att besluta om (pdf) att kommunen inte ska tillåta diskriminering på grund av politisk åsikt.

Bra gjort av Anders Berglund!