02 juni 2007

Andemakternas spel

I sin senaste postning drar SD-bloggaren Margareta Sandstedt slutsatsen att borgfreden mellan muslimer och sodomiter orsakas av att de onda andemakterna har kontroll över båda grupperna.
"De inte alltför fromma företrädarna för homosexuella samarbetar även med de starka krafterna genom att spy grön galla över de troende, i det man kallar dem för fundamentalistiska galningar. Varför lämnar diskrimineringsombudsmän och homosexuella moskèerna ifred?

Detta blir helt obegripligt för alla dem som inte tror på den osynliga verkligheten, men det råder faktiskt krig i andemakterna.
"