26 maj 2007

Ingen preskription

Angående uteslutningskommissionens senaste fall i Helsingborg: Varför sitter Sverigedemokraterna och utesluter medlemmar för saker som hänt förra våren? Uppenbarligen är SD inte någon anhängare av preskriptionstider.