18 maj 2007

Ombuden på RÅ 2007

Fredagens röstlängd vid RÅ 2007 stannar på 125 ombud. Vid RÅ 2006 uppgick antalet till 94 och antalet under den så viktiga lördagen 2006 sedan till som mest 136, med en majoritet på minst 56% mot 44% för partiledningen.

Enligt Sverigedemokraternas stadgar väljs 2 riksårsmötesombud per riksdagsvalkrets, totalt 58 ombud. Därtill väljs 100 ombud distriktsvis, fördelade efter medlemstal. Även ordinarie ledamöter och suppleanter i PS har ombuds ställning, vilket i år innebär ytterligare 19 ombud. När alltså 125 registrerat sig på fredagen uppgår vakansen till 52, eller 33%.

Vilken huvudfraktion som bäst lyckats mobilisera sina ombud återstår att se. Ökar antalet ombud mellan fredag och lördag lika starkt som föregående år, så kommer ombudskvoterna för första gången någonsin att vara fyllda.

Av mötesrapporterna att döma har man inte testat fraktionernas relativa styrka under formalian på fredagskvällen. Enligt uttalanden på fredagen av presskillen Mattias Karlsson är ungefär hälften av ombuden helt nya för RÅ, så utgången av förhandlingarna är i princip oviss. Det hela kan sluta med bakslag för nuvarande partiledningen.