26 maj 2007

Nya friska förslag från SD Mellerud

I sin recension av RÅ 2007 beskriver Dagens Nyheters kultursida Sverigedemokraterna som ett haveristiskt insändarparti. SVT 24:s sammandrag av RÅ kan knappast sägas ha gett en fullständig och helt korrekt bild av partiet, men det är lätt att hålla med DN när man läser senaste artikeln på SD Melleruds webbsidor:

  • Lägg ner verket: Bara genom att lägga ner FÖRSÄKRINGSKASSAN och ändå se till att folk får sina livsnödvändiga bidrag per automatik skulle Sverige minska sina utgifter med 38 miljarder per år och hellre betala A-kassa till de som tidigare jobbat inom RFV RiksFörsäkringsVerket.

  • Avskaffa skuldsaneringslagen och säg nej till ränteslaveri: Ser inte skuldsanering som acceptabelt, det är fordringsägarna som ska ta ansvaret för dem som de lånat ut pengarna till...Lånar man ut pengar till höger och vänster får man se till att det finns täckning för återbetalningen.

    Vad ska då SD göra? Vill man inte bli gjorda till åtlöje lär man nog få införa en intern "partiexamen" som krav för att få utgivaransvaret för partiwebbsidor.