26 maj 2007

HD sammanfattar RÅ

Jörgen Andersson på Helsingborgs Dagblad slötittar på RÅ-sammandraget på SVT 24, och inser plötsligt att vad som kommer att knäcka Sverigedemokraterna är de idoga försöken att "minska träffytorna".
"Plötsligt får jag en vision av att det är just denna malande tråkighet, och inte de inskränkta idéerna, som kommer att göra Sverigedemokraterna till en marginell företeelse i svensk politik."