18 maj 2007

Formalia under RÅ

Inledningen till RÅ gick i försoningens tecken. Visserligen snuvades aktive Joakim Larsson på hedersuppdraget som mötesordförande, men blev i alla fall biträdande vid sidan av Martin Karlsson, som nu sitter ordförande för sitt första RÅ. Han är acceptabel för båda huvudfraktionerna i partiet.

Trots att Karlsson är från Eslöv i Skåne kan han inte ses som någon Förnyare. När han 2001 satt med i valberedningen på SD Riks lyckades Jocke Lannér och Tomas Johansson först få med honom på ett förslag som skulle ge dåvarande SD Stockholm full representation i PS. Karlsson kunde då fås på bättre tankar efter rejäla påtryckningar från VU.

Till mötessekreterare valdes Erik Almqvist, ett i och för sig mer kontroversiellt val, men ändå i linje med praxis. Han efterträder nämligen nyligen avhoppade Adam Linnerheim som först var torist och sedan blev skånelojalist - knappast den perfekta lösningen för minoritetsmännen.

Veteranen Anders Westergren från Höör valdes till justeringsman tillika rösträknare. Westergren kan politiskt anses ha varit en förnyare redan långt innan namnet uppfanns, men är också klart emot Åkessons princip om att leda partiet med hjälp av ett litet och sammansvetsat gäng som drar åt samma håll. Westergren är alltså en person som vill låta alla vara med så länge man "kämpar för Sverige".

Westergren biträds som justeringsmän och rösträknare av Daniel Spiik, en utpräglad praktiker som i egenskap av Örebrobo tryggt återfinns i Janssons fålla. För att säkerställa snabba och effektiva rösträkningar valdes två extra rösträknare, Lena-Britt Mandelholm från Karlshamn och Peter Ekholm, Skövde, ordförande i SD Väst. Båda får ses som lojala mot partiledningen.