15 maj 2007

"En moderat av gamla stammen"

Det glunkas om att blivande sverigedemokraten Michael Zand är en riktigt tät kille. "En moderat av gamla stammen", som det har påståtts.