19 maj 2007

RÅ lördag morgon

Vid inräkningen på lördag morgon uppgår antalet ombud till 144, vilket ger en vakans på 33 eller 19%. Bloggens osäkerhet igår kväll över majoritetsförhållandena visar sig ha spritt sig även till huvudfraktionsledarna, och minoritetsmännen låter sig köpas mot att få en ledamot och en suppleant i PS.

Talet på partihemsidan om enigt årsmöte bör man dock ta med en nypa salt. Detta mantra har upprepats under en rad år från 2003.