30 maj 2007

PSU i faggorna

En av bloggens korrespondenter meddelade idag att SCB kommer med sina stora semianuella mätning (PSU) 14 juni. Spänningen är stor inom Sverigedemokraterna: Har man verkligen ökat sedan valet?