27 maj 2007

SD+S?

Stämmer det verkligen att det finns SDU-aktivister i södra Halland som parallellt vill vara med i SSU?