16 maj 2007

Som en åsna mellan hötapparna...

Till helgen krockar det för den utomparlamentariska vänstern. Dels har vi Reclaim the Streets i Malmö. Dels har vi Sverigedemokraternas riksårsmöte i Karlskrona. Man tänker högt på socialism.nu:
"Hur lång resväg är det mellan SD-mötet och reclaim? Om man så gärna vill lyssna på musik och dricka folköl på en gata kan man väl stena några SD-svin på dagen och reclaima på kvällen?"
Avståndet är 20 mil. Frågan är nu, kommer SKU Malmö och övriga revolutionärer i sydvästra Skåne att ta sitt ansvar och transportera upp ett antal kontingenter gatukämpar till Karlskrona, eller kommer SD faktiskt att få genomföra sitt RÅ?