22 maj 2007

Bästa citatet från RÅ

"Jag vill stoppa all islamsk verksamhet i Sverige."

[RÅ-ombudet Samuel Älgemalm, Växjö, avslöjar particentralen som proislamsk]