18 maj 2007

Möteslokalens taktiska läge

RÅ kommer att äga rum i Sparresalen på Trossö i Karlskrona. Dit leder bara vägen över det smala sundet i norr. Olyckligtvis för SD finns väsentliga delar av Karlskrona stad här i söder, närmast havet. Bättre för polis och SD hade varit om RÅ ägt rum ute på Stumholmen, där Bastionen, Konsthallen och Marinmuseum är belägna.