18 maj 2007

Uteblir

Gamle PS-ledamoten Anders Ahl på Hammarö åker inte på årets RÅ.