18 maj 2007

Federley på SD:s sida inför veckoslutet

"Vi får aldrig kapitulera inför det politiska våldet som kommer från nationalsocialister och extremsocialister"

[CUF:s ordförande, riksdagsman Fredrick Federley solidariserar sig med Sverigedemokraterna i sitt inledningstal vid CUF:s förbundsstämma i Kalmar 17 maj 2007]