18 maj 2007

Demokratisk socialism

Genom Kommunalarbetareförbundets kommande uteslutning av Erik Hellsborn (sd) sätter sig förbundet verkligen på pottkanten. Enligt det brev som Hellsborn berättar att han fått från förbundet i uteslutningsärendet anser man (uttryckt som i förbundets stadgar) att han bedrivit verksamhet som är oförenlig med förbundets ändamål.

Vad är då förbundets ändamål? Enligt stadgarna ska Kommunalarbetareförbundet ska tillvarata medlemmarnas intressen och verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval. Detta skriver man under den högtidliga rubriken Demokratisk socialism.

Tidigare stod det i Kommunalarbetareförbundets stadgar även att man strävar efter ekonomisk demokrati, d.v.s. en nedmontering av privat företagsamhet och dess ersättande av stats-, kommun- och fackägda verksamheter.

Det är intressant att fundera över vem som idag är demokratisk socialist. Vad jag förstår är inte ens Göran Persson detta. Han har beskrivit sig själv som "demokrat och social, alltså socialdemokrat". Utesluts Erik Hellsborn ur sitt fack måste rimligen processerna gå vidare, och inte bara sverigedemokrater utan även moderater, folkpartister, centerpartister, kristdemokrater och miljöpartister uteslutas.