18 maj 2007

Obra av AB

I ett fall av suspekt myndighetsutövning har Riksförsäkringsverket lämnat ut uppgifter om hur mycket bidrag olika sverigedemokratiska förtroendevalda fått från Försäkringskassan. Aftonbladet har använt uppgifterna för att bevisa att nu aktuella (sd):are ligger samhället till last och inte gärna vill göra rätt för sig.

Tyvärr har etablerade medier åter bitit sig själva i svansen. Vill man förstöra trovärdigheten för underklassens parti, då ska man inte håna partigängarna för brist på pengar. Effekten blir ju den motsatta, vilket jag tycker man borde förstå. Smartare journalister hade istället tagit fram uppgifter om att det sverigedemokratiska toppskiktet lever i sus och dus.

  • Även riksdagsledamot Eva-Lena Jansson (s) har reagerat på Aftonbladets boulevardjournalistik. "Är man diskvalificerad från politiken bara för att man är arbetslös eller sjukpensionerad?"