22 maj 2007

Någon som sett?

Någon som sett dagens bloggscoop? SSU Helsingborg hade ju som en av få (s)-avdelningar organiserat folk till demonstrationen mot SD i Karlskrona, och till detta syfte hade man lånat en minibuss av en islamsk friskola.

Marcus Friberg anser att detta påvisar dubbelmoral ifråga om sossarnas inställning till religiösa friskolor. Jag tycker för min del att det visar på att SSU Helsingborg var angelägna om att lösa uppgiften och åka till Karlskrona. Hur många andra gjorde likadant? Bara 100 pers deltog i demonstrationen.

Incidenten med bussen visar kanske också att SSU inte alls badar i pengar, en uppfattning som är populär i SD. Har man mycket deg i fickorna hyr man väl en buss, eller t.o.m. köper en sådan.