31 maj 2007

Demografin stämmer överens

För tre dagar sedan frågade sig bloggen om inte Sverigedemokraterna tycker om böcker. Gissa vad jag hittade idag? En artikel i Biblioteksbladet nr 5/2006 där man refererar en temo-mätning, som visar att den grupp som har allra minst förtroende för biblioteksväsendet är SD:s yngre, lågutbildade män i landsorten.