18 maj 2007

Långtgående repatrieringskrav

Sverigedemokratiske privatbloggaren Daniel Ekman vill nu börja utvisa även svensk-etniska motståndare. Det är Kalle Larsson (v) som väckt ont blod.