22 maj 2007

Vem hjälper Gunnlev?

På SD Katrineholms webbsida dök idag upp en osignerad artikel, där dels invandrare omnämns som katrineholmsbor inom citationstecken och dels avskaffandet av tidsbegränsade utvisningar ur riket förespråkas.

Uppenbarligen har Lars Gunnlev fått sällskap av någon yngre förmåga i sin lokala arbetsgrupp.