01 augusti 2007

Vad är kulturnationalism?

Sdblogg.se fortsätter sina fåfånga försök att definiera svensk kultur. Idag kom ett idéfragment från Johan Andersson i form av en analogi med rent och smutsigt som parametrar.

Jag tror som sagt att försöken är fåfänga. Det går inte att definiera vad svensk kultur är. Det går däremot att säga att svensk kultur är den kultur som en svensk har. Definiendum är alltså dels 1) vem som är svensk, dels 2) vad kultur är. När man funnit definiens till detta, då har man funnit sin kulturnationalism.