17 augusti 2007

Ny säkerhetsansvarig

På sin webbsida tillkännager ikväll SD Gävle att man diskuterat säkerhetsföreskrifter och säkerhetstänkande på ett möte 16 augusti, och att man utsett Roland Sandstedt till säkerhetsansvarig.

Jag kan tycka att våra lokala företrädare hittills inte tagit säkerheten på fullt allvar och är tacksam över att man äntligen vaknat upp, säger Roland Sandstedt i ett uttalande.

Lokalavdelningen i Gävle är än så länge den enda avdelningen inom Sverigedemokraterna med ett nytt, uttalat säkerhetstänkande efter det senaste årets eskalerande brottslighet mot partiet. På de flesta håll torde både kompetens och vilja till nytänkande saknas.

Det ska dock nämnas att SD Göteborg utgör ett undantag och sedan många år håller en hög säkerhetsnivå.