30 augusti 2007

Aktive Jocke Larsson angående diskriminering

Jag såg inget i UNT i morse, och aktive Jocke Larsson uppdaterar ju sin blogg bara en gång i kvartalet, men på en folkpartistisk blogg såg jag idag att herr Larsson varit uppe i talarstolen på senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Uppsala.

Han ska ha varit av den åsikten att ägaren av en krog ska ha rätt att diskriminera invandrare och att kommunen inte har med detta att göra. Resonemanget grundas tydligen i äganderättens princip, och fp-bloggaren är tydligen lite lätt imponerad på grund av detta.

För ovanlighetens skull får jag hålla med aktive Jocke. Äger man en krog ska man ha rätt att välja sina kunder. En förutsättning bör dock vara att man är öppen om sina principer. Den som vill diskriminera invandrare ska i sådana fall på lämpligt sätt informera om att han gör så. Kanhända folk vill uttrycka stöd eller starta bojkottaktioner. Dessutom undviks onödiga kränkningar av hugade gäster.