13 augusti 2007

Jytte är nog ingen internationalist...

Göran Persson talade verkligen ingen bra engelska, men nya SSU-ordföranden är ännu sämre. Kolla på denna video och se hur den socialdemokratiska skolan s.a.s. underkänner sig själv kvalitetsmässigt.

Hat tip: Kulturrevolution.