19 augusti 2007

Fortfarande en treprocentskille

Idag är alla sverigedemokrater glada, ty Sifos senaste ger deras parti en ökning på 0,3 procentenheter. I en kommentar till SvD säger riksstatsvetaren Sören Holmberg bl.a.

- De håller valresultatet och det sker en långsam förstärkning.

Den uppmätta partisympatien för Sverigedemokraterna uppgår till 3,7%, vilket är det högsta hittills hos Sifo. Kristdemokraterna ökar med hela 1,5 procentenheter till 5,3%, vilket, till skillnad från SD:s ökning, är statistiskt signifikant. En av den sverigedemokratiska partiledningens kortsiktiga sidostrategier - att bli större än KD - led därför en tillfällig förlust i och med dagens mätning.

Kan man då fortfarande påstå att Jimmie Åkesson är en "treprocentskille"? I dagsläget finns inte ens några hållbara data från opinionsmätningsinstituten som talar för motsatsen.

Sen är det svårt att säga vad som händer med SD:s siffror om Sören Holmberg får rätt i sina spekulationer om att "ju mer Socialdemokraterna definierar sig och ju mer alliansen för fram frågor som har folklig anknytning...desto jämnare kommer mätningarna att bli".

För min egen del tror jag alltså fortfarande att Åkesson är en treprocentskille. Om man inte byter ut honom mot någon ny så tror jag att man måste göra som Svennis, och förstärka laget laget på flera positioner. Med ett antal nya, fräscha och respektabla namn kan SD mycket väl skutta uppåt, även med en osnuten listerlänning som ordförande.