23 augusti 2007

Möteslokal för kommunkonferensen

- Vi vill inte ha dem som kunder. De måste bekämpas, vi måste möta deras fula tryne, säger enligt Expressen hotelldirektören Kåre Johansson till Värnamo Nyheter.

Det handlar förstås om att Sverigedemokraterna bokat in sig på ett hotell under falskt namn, och att ledningen avbokat när "misstaget" uppdagats. Denna gång inträffade avbokningen i Småland, där hotelldirektören till skillnad från tidigare fall av sverigedemokratiska lokalbokningar är rak och ärlig och säger att han helt enkelt inte gillar SD.

Det gläder mig att hotelldirektören är ärlig samt att det står honom fritt som näringsidkare att välja sina kunder. Jag skulle önska att samma frihet bestods andra företag, som dock alltför ofta är bakbundna av statlig styrning och regler som favoriserar etniska och sexuella minoriteter och avvikare.

Vad gäller SD får vi verkligen hoppas att partiet snart inser sitt samhällsansvar och köper in rejäl partifastighet någonstans i trianguleringspunkten för Göteborg/Stockholm/Skåne, där man ju så gärna vill hålla sina möten. På en sådan fastighet skulle det finnas alla möjligheter att hålla en god säkerhet och en god ekonomi. Det skulle också positivt påverka partiets suboptimala interndemokrati.

Som det verkar för dagen funderar man tyvärr åter på att tära på samhällets resurser genom att hålla ännu ett polisinramat spektakel i Karlskrona, SD:s kommunkonferens i oktober i år. Mötet i Värnamo däremot, det blir väl inställt.