25 augusti 2007

Hedlund vill ha svar av de styrande i Gävle

Roger Hedlund. Foto från www.gavle.se, publicerat som allmän handlingI en enkel fråga ställd till vederbörande kommunalråd vill Roger Hedlund (sd) ha svar på om man från kommunledningen fördömer det våld som riktats mot SD Gävle och dess företrädare under den senaste tiden.

Hedlund vill också ha svar på om kommunalrådet har ambitionen att agera mot ökningen av sådan brottslighet i kommunen, en ökning som märkts särskilt under augusti månad i år. Ett svar kan väntas i kommunfullmäktige under hösten.

Gävle kommun styrs av Socialdemokraterna och kommunalrådet Carina Blank är ordförande i kommunstyrelsen. De vädjanden om moraliskt stöd som hittills riktats till de etablerade partierna i kommunen från SD Gävles sida har klingat ohörda. Man har dock kunnat notera stöd från Arbetarbladet, en tidning som annars är livlig motståndare till SD.