24 augusti 2007

Människan är skapad av Gud

Evolutionslärans upphovsman Charles Darwin, framställd i en samtida karikatyr som halvapaDavid Kronlid (sd), landstingsråd i Örebro, går från klarhet till klarhet med sin kristet konservativa agenda. Även en politiskt motståndare måste rimligen högakta Kronlid för det mod varmed han tar sig an den ena svåra frågeställningen efter den andra. I en postning på partibloggen idag tar Kronlid upp en mycket viktig fråga.

Många vet idag att Bushadministrationen vill ge de amerikanska skolorna möjlighet att undervisa i intelligent design parallellt med den reguljära evolutionsläran i biologiämnet. Detta brukar kritiseras, ja t.o.m. utsättas för rent hån i svenska massmedier, för vad Bush & c:o vill lära ut, det är ju att den kristna skapelseläran inte är mindre vetenskaplig än evolutionen!

Vill Kronlid göra som Bush? Nej, han vill uppenbarligen gå längre än den amerikanske politikerkollegan. Bush har aldrig försökt underkänna evolutionsläran. På sin blogg skriver Kronlid däremot att ungdomars alienation, oförmåga att skilja rätt från fel och hedonistiska njutningslystnad förstärks av evolutionsteorin "som lär ut att människor har kommit till utav en slump, genom genetiska mutationer utav apor".

Helt klart anser landstingsrådet Kronlid att evolutionläran är felaktig. Efter att ha raljerat över att människan skulle utgöra resultatet av muterade apor går han vidare med en mer övergripande ironisk slutsats: "Ja, hela universum ska ha kommit till av en slump, och allt liv har bara uppkommit utav ovanligt lyckliga slumpartade processer." Man förstår att Kronlid vet bättre. I sin förtröstan på den Högste tvekar han inte om att världen skapades på sex dagar.

Kunde man bara lita på att Sverigedemokraterna styrdes av män av Kronlids kaliber, då skulle större delen av landets evangelikala kristenhet begära medlemskap i SD. Nu är ju tyvärr både Åkesson och Jomshof ateister/agnostiker. Eftersom Björn Söder kom till tro för några år sedan är dock loppet ännu inte kört. Kanske kommer SD en dag att på allvar ta upp kampen med Kristdemokraterna om Sveriges kristna.