09 augusti 2007

Det har sagts förut...

Någon kanske förundrar sig över, att just jag, som själv varit sverigedemokrat, nu så starkt framhäver den politiska enfalden och allt det missriktade i denna rörelse. Förklaringen är enkel. Denna blogg återspeglar inte de åskådningar och illusioner, med vilka jag en gång anslöt mig till sverigedemokratin, utan den är tvärtom resultatet av den personliga utveckling och obarmhärtiga desillusionering, som kommit mig att lämna den.

Någon botgöring är inte denna blogg. Min nationalism dikterades inte av vad man brukar kalla tarvliga skäl, lika lite som mitt avfall från Sverigedemokraterna dikteras av sådana. Det finns ingen anledning att be dem, som inte genomgått en liknande livsåskådningsbrottning om ursäkt, och att be dem som gjort det är onödigt.

Min enda förhoppning är, att bloggen ska ge en tydlig och sann bild av sitt ämne.