30 augusti 2007

Nej till Filadelfia

Lyckå församling i Svenska kyrkan får tack vare Sverigedemokraternas utslagsröst i barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona fortsätta driva förskola. Tillsammans med vänsterblocket sade SD däremot nej till att låta Pingstkyrkan få öppna förskola på Hasslö.

Religionsfriheten får allt mindre utrymme inom SD. Först klippte man muselmännen, nu är det pingstvännernas tur. Vem är näst?