13 augusti 2007

Mer om SD:s antijudiska politik

Bloggarkollegan Political Junkie (PJ) har vädrat en del invändningar (1, 2, 3) mot mitt försvar häromdagen av judarnas rätt att utföra omskärelser på sina gossebarn. Om Sverigedemokraterna (SD) därmed är antisemiter, då är även Barnombudsmannen (BO) det, tycker PJ.

Det är riktigt att BO vid remissbehandlingen av lagförslaget om manlig omskärelse 2000 var emot att religiös omskärelse skulle få finnas kvar på längre sikt. Även RFSU var emot, och använde faktiskt - liksom SD - ordet könsstympning om den manliga omskärelsen. De allra flesta remissinstanserna höll dock fast vid att judar liksom muslimer skulle ha religionsfrihet i Sverige.

Fakta i målet är dock att BO Louise Sylwander av okänd orsak tvangs begära avsked från sin tjänst samma höst som hon levererat sin protest mot omskärelsen. I DN hade hon då hunnit få svidande kritik i ett inlägg av Maciej Zaremba som undrade "hur det kommer sig att en bevakare av FN-konventioner faller ner i en av världens mest välbeskrivna fördomar och därmed gör sig till ett fall för DO".

Vad som är antisemitiskt i det här sammanhanget är enligt min åsikt användandet av ord som medeltida, stympning, tortyr, inhumant och hänsynslöst om omskärelsen som företeelse, men framförallt viljan att få bort judendomen helt genom att förbjuda dess mest centrala riter. Är det inte värre om man t.ex. tar bort judars rösträtt? PJ:s retoriska fråga besvaras med nej. Tillåts man inte bevara sin etnicitet, då blir rösträtten ointressant.

I fallet SD sker angreppen mot judendomens centrala riter bakom falska förespeglingar och kanske med "indirekt uppsåt" eftersom det är islam man vill åt i första hand (vilket i och för sig är en klen ursäkt). Det är i sak helt obegripligt hur Jimmie Åkessons SD skriver in sådant i sina politiska program efter allt tal om att "minska träffytorna" hos partiet.

Attitydmätningar visar att SD är Sveriges mest avskydda parti. Vad vanligt folk ofta misstänker SD för att vara är rasister, främlingsfientliga och nazister. Trivs SD med det ryktet? I annat fall borde man hålla armlängds avstånd till det som de tyska nazisterna fortfarande förknippas med.