31 augusti 2007

Feministiskt utspel av SD Malmö

Sverigedemokraterna är verkligen ett parti som kan sila mygg och svälja elefanter. Häromdagen var det ett väldigt hallå för att SD Ängelholm gått med på att ta emot tio stackars nyinvandrade ungdomar.

Sen går chefsinkvisitorn själv, Mattias Karlsson, och skriver på Europeiska jämställdhetsdeklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, upprättad med stöd av EU-kommissionen av samarbetsorganisationen för de Europeiska kommun- och regionförbunden, CEMR. Han säljer sig till den internationella feminismen rakt av!

Det fräckaste av alltihop får vi tyvärr läsa på herr Karlssons partiblogg. Där påstår han att SD Malmö inte alls godtagit jämställdhetsdeklarationen.
"Samtliga partier utom Sd tycker att det är helt fantastiskt att kommunen nu skall "kvotera mera" på basis av kön och etnicitet, införa uppförandenormer på kommunens arbetsplatser i syfte att utradera allt typiskt manligt respektive kvinnligt beteende, samt rensa ut litteratur från stadens bibliotek som inte håller det genuspedagogiska måttet och därmed riskerar att bevara "stereotypa könsroller"."
Här väljer jag dock att tro på Sydsvenska dagbladet Snällposten, där det står att fullmäktige var enigt, och att SD "kände sig tvungna".

- De positiva delarna väger tyngre, enligt Emma Westergren (sd).

Beslutet fattades på initiativ av det vänsterpartistiska demokratikommunalrådet Anneli Philipsson, som bl.a. karakteriserar jämställdhetsdeklarationen på så här sätt.

- Genom att ansluta oss till den Europeiska deklarationen förbinder vi oss att ha ett genusperspektiv på vår kommunala verksamhet.

Malmö kommun måste nu inom 2 år implementera en europaunionell jämställdhetsplan på basis av jämställdhetsdeklarationen.