29 augusti 2007

Hypotes om liberalism

Hypotes framlagd på forum.sdungdom.se: Liberalismen fungerar inte. Beviset härför är att inget liberalt samhälle har kunnat uppvisa en nativitet överstigande 2,1.