25 augusti 2007

Klippan

Skröna på Svinstian dementeras av hög SD:are. Orsaken till att ND inte ställde upp i Klippan 2006 var akut brist på valbara kandidater.