22 augusti 2007

Windeskog och Kinnunen?

Jimmy Windeskog kastades tidigare ut ur Sverigedemokraterna på grund av partiskadligt beteende och grov ideologisk avvikelse. Men är han ändå välkommen inom SDU, ungdomsorganisationen som leds av Martin Kinnunen?

På sin BSS-blogg bekräftar Windeskog så sent som idag att han under sommaren befunnit sig på "SDU-resa till Baltikum i en vecka". En annan nyhet från den gode Windeskog är att den illa skrivna självbiografin sannolikt ges ut av nazistiska Nordiska förlaget.

Jag tror bestämt att uteslutningsstämpeln kommer till för dålig användning inom SDU!