29 augusti 2007

Ängelholmslinjen

Genom att vid senaste kommunfullmäktigemötet rösta för kommunalt mottagande av 10 nyinvandrade ungdomar bevisar SD Ängelholm för ängelholmsborna att partiet inte står för något extremt eller fördomsfullt i migrationspolitiken. På sin lokala webbsida förklarar man också att vad som från fullmäktigegruppen uppfattas som partilinje är en restriktiv invandringspolitik och inte ett totalstopp.

Tonläget i den offentliga delen av den interna debatten i SD är dock hårt. Ett flertal personer har krävt uteslutningar i Ängelholm. Vad säger detta? Kanske att det uppskruvade tonläget mot rivalerna i ND är hyckleri. Kanske att det är väldigt lågt i tak inom SD.