25 augusti 2007

Vilks ej imponerad

Konstnären Lars Vilks har fått en del draghjälp av Sverigedemokraterna; så var det i alla fall när Muhammedhunden var aktuell, hur det är sedan Judesuggan publicerades är ännu så länge okänt - Lars-Johan Hallgren tiger som piperska muren.

Vilks omnämner nu för första gången SD på sin blogg. Han är inte imponerad av intelligensen inom partiet.
"Om Sverigedemokraterna, kan vi just idag slå fast, att några intellektuella giganter är de inte; se när en representant skulle försvara yttrandefriheten i SDS".
Hänvisningen till SDS rör Per Klarbergs förvirrade uttalanden om yttrandefriheten.