28 augusti 2007

Försök till uppryckning i AB-län

Organisationen är svag och blir svagare. Men den goda nyheten för Sverigedemokraterna och dess medlemmar är att man ändå försöker göra något åt saken.

Idag offentliggör man att SD Gävles Roger Hedlund utsetts till "distriktsstödjare" för distriktet SD Stockholms län. Första åtgärden är att försöka få igång lokal verksamhet i Botkyrka kommun.

Johan Rinderheim började bygga upp distriktsverksamheten i Stockholms län redan i maj 2001. Trots upprepade försök under de första åren från bl.a. undertecknad har han fått sitta i orubbat bo sedan dess, med Jonas Åkerlunds korta ordförandeperiod som undantag. Före RÅ 2001 fanns bortåt 40% av partiets medlemmar och mer än hälften av aktivismen i just detta län. Man ska kanske inte sätta bocken till trädgårdsmästare.