27 augusti 2007

Farstaattacken

Sverigedemokraterna och NS-rörelsen är inga vänner, men de har samma uttalade fiende: Afa. Den anonyma gruppering som angrep en Ung vänster-konsert i Farsta under veckoslutet har på Svenska motståndsrörelsens nättidning låtit publicera ett uttalande där de tar på sig skulden för det inträffade.
"De så kallade autonoma antifascisterna har uttalat genom otal medier att deras kampmetod är våld och hot om våld och de har vid olika tillfällen även genomfört fega överfall mot olika nationella organisationer. De har inte bara överfallit uttalade nationella individer och organisationer, utan även, flera gånger utsett svenska civila till måltavlor. Detta är oacceptabelt.

Systemets ovilja att agera mot dessa terrorister tvingar fram en reaktion från ansvarstagande nationella. Vårt angrepp mot Ung vänster är en första reaktion - flera kan komma att följa. Vi kommer att fortsätta angripa tillställningar likt denna och personer som tillhör grupperingar som antingen genomför eller genom propaganda understödjer överfall på nationella aktiviteter eller individer.
"
SD:s partisekreterare Björn Söder gjorde sig 23 augusti till tolk för samma uppgivenhetskänsla gentemot rättsapparaten. Man marknadsför sig dock fortfarande som ett pacifistiskt parti. Söder skriver:
"Vi sverigedemokrater lever i en utsatt situation. Våra politiker, möten och egendom utsätts för våldsamma angrepp från framförallt extremvänstern. Allt detta sker under riksdagspartiernas tysta samtycke - för inget riksdagsparti har gått ut och tagit avstånd från det politiska våld som drabbar oss. Justitieministern vill inte ens träffa oss."
Kanske bidrar Sverigedemokraternas passivitet till att föra ut kampen på gatorna. Som ledande uppstickarparti på högerkanten har man ett särskilt ansvar. Det kostar på att odla martyrgloria.