22 augusti 2007

Partisystemet ett korthus

"(U)nder hela detta skeende har de politiska partierna levt sina egna liv, i ett märkligt politiskt reservat. Deras värderingar har ändrats, deras väljarkår har förändrats. Men med små förändringar och undantag har partistrukturen legat fast.
Rimligtvis närmar sig den tidpunkt då detta korthus – om man får kalla det så – faller samman
."

[Carin Stenström i SkD 2007-08-22]