30 augusti 2007

En lojalitetsdag

Björn Söders utfall mot muselmännen i Örebro, om att dessa är förrädare mot Sverige, har inte gett mig någon ro. Det finns väl inga krav på lojalitet mot Sverige nuförtiden! Så fick jag en idé: Varför föreslår inte Sverigedemokraterna en Lojalitetsdag, som i USA? Om man sedan håller offentliga manifestationer på den dagen så går det lätt och ledigt för sverigedemokrater överallt att notera vilka som deltar och vilka som istället utför opatriotiska saker.
"Amerika grundades av patrioter som riskerade sina liv för att bringa friheten till vår nation. Idag är våra medborgare tacksamma mot våra Founding Fathers och sätter sin lit till de principer som för oss framåt. På Lojalitetsdagen firar vi frihetens skänker och erinrar oss vårt ansvar att föra frihetens arv vidare."
Läs presidentens proklamation. Lojalitetsdagen instiftades 1 maj 2007.

Hat tip: Senior lecturer death.