17 augusti 2007

Inte så kristet

"Vi rekommenderar att besöka bloggaren Rakryggad, en partipolitisk obunden bloggare från Mölndal som står Sverigedemokraterna ideologiskt nära", står det på SD Göteborgs webbplats.

Jo, tack. I en postning gjord så sent som idag tar Rakryggad (=Weine Berg) rejält avstånd från kristendomen och den av SD så vördade Svenska kyrkan.
"Från att ursprungligen varit en religiös symbol har Mjölner sedan varit en motståndssymbol i kampen mot den kristna faran. "