04 augusti 2007

På jakt efter en definition som flytt

"Väldigt ofta får man höra att det finns inget som är svenskt, kåldolmar kommer från Turkiet och allt annat också för den delen. Det är ofta mångkulturens lakejer som kommer med konstiga påståenden."

[Roger Hedlund söker förtvivlat efter en definition av vad som är "svensk kultur"]