03 augusti 2007

SD om fri abort

I en debattartikel med rubriken "Skärp abortlagstiftningen" i SD-Kurirens nätupplaga 1 juli krävdes det att "abort endast (ska) ske när kvinnan utsatts för våldtäkt eller risk för hennes liv om graviditeten fullföljs".

Artikeln i denna allmänt kontroversiella fråga har fått stå oemotsagd i över en månad. Jag tror vi sd-kremlologer kan ana oss till vilken partilinjen är i abortfrågan. Sverigedemokraterna vill inte bara begränsa aborterna till senast i graviditetens 12:e vecka. Man vill förbjuda aborterna helt, med bara de två undantag som nämns högst upp i denna postning.