06 augusti 2007

Nu dj-r!

"Allra sist i tåget gick ett 20-tal maskerade ungdomar från vålds- och terrororganisationen AFA — Antifascistisk Aktion Sverige. Vid deras sida fanns civilklädda poliser och efter ekipaget följde ett femtontal polisbilar."
...och lite längre fram i tåget gick de öppet homosexuella representanterna för "ordningsmakten". Bloggen var först inom den svenska bloggosfären med att reagera mot att Afa paraderade sida vid sida med polisen under gayfestivalen i Stockholm.

Igår kväll kom sedan protester från bloggaren Jakob Törnell. Sedan kom idag Niklas Svensson och hans opinionsledande politikerblogg. Under dagen har han vevat igång ett rejält drev, så under morgondagen kan vi vänta oss mer debatt kring skandalen kring Afa även i mainstream-media.

Det står klart att Afa deltog i paraden med såväl festivalledningens som polisens goda minne och samtycke. Under dagen passade man enligt egen uppgift på att - under polisens beskydd? - klubba ner ett antal företrädare för NSF Stockholm.

För varje år som går blir jag alltmer förundrad över att allmänheten har något förtroende för svensk polis. Kanske beror det på ren okunskap. Svensk polis är politisk polis, och det är tyvärr fler än SD och nazisterna som blir lidande av detta.