07 augusti 2007

Antiabortprogram

Kanske i syfte att minska tjafset i partiet provar programkommissionen och SD IT idag ett nytt grepp. Istället för att arbeta fram ett sedvanligt handlingsprogram låter sig kommissionens nye ordförande, Per Björklund i Karlskrona, publicera sig på partiwebbsidan med ett redan färdigskrivet programdokument om aborter.

Det ser ut som om Sverigedemokraterna backar en aning. Man vill i nuläget inte ha totalstopp för aborter utan en sänkning av tidsgränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. I övrigt söker man motverka det som man uppfattar som etablissemangets demografiska konspiration mot svenska folket.