03 december 2006

Nej till miljömupperi från SD Gävle

I ett ögonblick av klarsyn har SD Gävle förklarat sin avsikt att i fullmäktige reservera sig mot att kommunen skriver under den s.k. "Aalborg +10-deklarationen". Ifrågavarande deklaration handlar om hållbar utveckling, kretsloppssamhälle och annat. Främsta tillskyndare är i Sverige miljövänstern i Miljöpartiet.

Bloggen tycker att SD Gävles högerståndpunkt här balanserar den vänsterståndpunkt SD Karlskrona förskrev sig till i samband med rättvisemärkningen av frukt.